Tips for effective work as a software developer

During a software developer’s daily work, we unconsciously develop habbits that can be productive or disruptive. The pack of our habbits results in how effective during the day we are. To become better at things we do, it is worth to take a look which of our daily routines are valuable and which can be replaced by better ones. Here are tips that work for me:

• • •

Kilka słów o tym, czym jest .NET Framework

Znajomość funkcjonowania platformy .NET dla osoby programującej w języku C# jest niezbędna, jeśli chce ona być w pełni świadoma, jak działa po uruchomieniu napisany kod. Dla osób na co dzień niezwiązanych z tą platformą, postanowiłem napisać kilka słów mających na celu wyjaśnienie, czym właściwie ona jest.

• • •

S. Newman: „Budowanie mikrousług. Wykorzystaj potencjał architektury usług!”. Recenzja książki.

Koncepcja tworzenia systemów informatycznych, bazujących na mikrousługach (z ang. microservices) zaczyna być wykorzystywana przez coraz szersze grono firm. Można wśród nich wymienić Google, eBay, Amazon, Twitter czy SoundCloud. Sam Newman, pracownik firmy ThoughtWorks, w której spotkać można m.in. samego Martin’a Fowler’a, przybliża nam tę koncepcję w swojej książce. 

• • •