S. Newman: „Budowanie mikrousług. Wykorzystaj potencjał architektury usług!”. Recenzja książki.

Koncepcja tworzenia systemów informatycznych, bazujących na mikrousługach (z ang. microservices) zaczyna być wykorzystywana przez coraz szersze grono firm. Można wśród nich wymienić Google, eBay, Amazon, Twitter czy SoundCloud. Sam Newman, pracownik firmy ThoughtWorks, w której spotkać można m.in. samego Martin’a Fowler’a, przybliża nam tę koncepcję w swojej książce. 

• • •